توضیحات

 • برند:کافیدیس
 • جنس تنه:آهنی
 • نوع:پسرانه
 • تایر:Shekari
 • توپی تنه:۳ تکه Three Piece
 • پشتی صندلی:Cofidis
 • صندوق:Cofidis
 • سایز:١٢
 • پوشش زنجیر:Cofidis
 • توپی چرخ ها:XIJIEER
 • تیوب:Cofidis
 • چرخ کمکی:Cofidis
 • خودرو:king تک سرعته
 • دوشاخ:Cofidis آهنی
 • رکاب:پلاستیکی Cofidis
 • زنجیر:King
 • زین:Cofidis
 • سبد:Cofidis
 • ست ترمز:لقمه ای تک محوره
 • طبق و قامه:Cofidis
 • طوقه:استیل Cofidis
 • فرمان:BMX
 • کاسه دوشاخ:رزوه ای Threaded Heatset
 • کرپی:Cofidis
 • گریپ فرمان:Cofidis
 • لوله زین:Cofidis
 • کدفروش:١٢٠٠۴٢٢
 • کدمحصول:١۵١٢٢٠١٠٢٠